Strona niezależnego
Dyrektora Klubu

Logo Betterware

Zostań przedstawicielem

-----------------------------------
ZNAJDŹ
PRZEDSTAWICIELA
Z TWOJEJ OKOLICY
-----------------------------------
-----------------------------------


Dlaczego MLM?Każdy z nas ma możliwość wybrania i kreowania swojej ścieżki kariery. Większość osób decyduje się na pracę najemną. Praca taka, nazwijmy ją "etatową", charakteryzuje się tym, że poświęcamy na nią z reguły dużo czasu, a przynosi ona stosunkowo niewielkie dochody. Wykorzystując swoje wykształcenie, umiejętności i kontakty wpływamy na wzbogacanie innych, np. właściciela firmy, która nas zatrudnia. Nasz awans albo podwyżka, o ile są możliwe, nie zawsze zależą od naszego wkładu pracy i osiąganych wyników. Dodatkowo nie mamy żadnej pewności zatrudnienia - możemy zostać zwolnieni i stanąć przed koniecznością znalezienia nowego miejsca pracy. Często oznacza to rozpoczynanie wszystkiego od nowa. Mimo to wielu z nas wybiera taki właśnie model kariery zawodowej.

Własna firma

Drugą możliwością jest prowadzenie własnego biznesu. Niejeden z nas marzył o posiadaniu sklepu, punktu usługowego, kawiarni, małej firmy. Jednak opcja taka wiąże się przede wszystkim z dużymi inwestycjami oraz ryzykiem. Często okazuje się, że aby biznes nie upadł i przynosił oczekiwane dochody, jego właściciel angażuje się w pracę jako jeden z pracowników. Niekiedy jest to praca od rana do wieczora. Na taki biznes w dużym stopniu ma wpływ koniunktura na rynku i sezonowość. Własny interes z reguły prowadzą osoby pracowite, otwarte, odważne, nie bojące się wyzwań.
czytaj dalej

Alternatywną możliwością jest praca na własny rachunek w systemie MLM. W przeciwieństwie do dwóch omówionych powyżej cechują ją:
  • brak inwestycji i ryzyka,
  • brak ustalonych ram, godzin, celów i metodologii pracy,
  • stosunkowo duży zarobek w odniesieniu do poświęconego czasu,
  • gotowy pomysł na biznes, zapewniona oferta produktowa i logistyka,
  • biznes przyszłościowy, dziedziczny, z dużym potencjałem wzrostowym.
Powyższe cechy dotyczą firm działających legalnie, uczciwie, które stosują klasyczny plan marketingowy, pozbawiony cech piramidy finansowej.
Siła Multi Level Marketingu polega na tym, że praca włożona dziś procentuje w każdym kolejnym miesiącu. Budując strukturę przedstawicieli w marketingu sieciowym osiągamy efekt skali - wiele osób robi niewiele, ale razem stanowią potężną siłę.

MLM jest sprawiedliwy - każdy otrzymuje tyle, na ile zapracował. Nie ważne, kiedy kto rozpoczął swoją współpracę z daną firmą, ważne na ile się zaangażował oraz jak intensywnie i, co ważne, mądrze pracuje. Bo nie sztuka jest się napracować - sztuką jest pracować z głową.

Plan marketingowy musi być uczciwy

Jeśli szukasz marketingu dla siebie, bardzo szczegółowo zapoznaj się z samą firmą, historią jej działalności, jak również oferowanym planem. Uczciwy i sprawiedliwy jest taki system, w którym pieniądze dla struktury biorą się jedynie ze sprzedaży produktow lub usług przez przedstawicieli. Elementy takie jak wykupywanie sobie wyższej pozycji w strukturze moim zdaniem godzą w dobre imię marketingu wielopoziomowego i przywodzą na myśl piramidę finansową.

Plan marketingowy firmy Betterware został opracowany w 2006 roku przez osoby mające ogromne doświadczenie w biznesie MLM. Ich celem było przygotowanie takiego systemu, który wyciągałby to co najlepsze z innych planów marketingowych i byłby pozbawiony ich negatywnych cech. I tak na przykład istotną cechą planu Betterware jest to, że opiera się on wyłącznie na obrocie ze sprzedaży produktów, a sprzedaż ta jest dobrowolna. Brak jest konieczności realizowania minimalnych zamówień - można zamówić nawet 1 produkt w cenie przedstawiciela, natomiast osoby chcące odbierać należną prowizję (dodatkowy rabat) muszą składać zamówienia minimum stupunktowe, co odpowiada kwocie 200 zł netto. Wymóg ten nie zmienia się w całym planie marketingowym.

Co nas wyróżnia

Inną cechą wyrózniającą na korzyść propozycję Betterware jest to, że firma wypłaca całą prowizję należną strukturze. Nie występuje sytuacja, w ktorej firma zabiera dla siebie pieniądze nie wykorzystane przez któregoś z przedstawicieli z powodu nie spełnienia któregoś z warunków. Pieniądze te wędrują do pierwszej osoby powyżej spełniającej wymogi. Powoduje to poczucie komfortu u aktywnie działających przedstawicieli, że w sytuacji kiedy wprowadzona bezpośrednio przez nich osoba z jakichkolwiek powodów przestanie pracować, to do nich trafi wypracowana przez grupę prowizja.

19.10.2009, anow